Pasas

Į užsienį galima vykti tik turint galiojantį pasą. Pasas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės metu, laikomas negaliojančiu. Daugelis valstybių reikalauja, kad turisto pasas galiotų ne trumpiau nei 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos (gali būti reikalaujama ir 12 mėnesių galiojančio paso). Patariama tai išsiaiškinti prieš išvykstant ir, esant reikalui, pasikeisti pasą ir prasitęsti jo galiojimo laiką. Tikslesnę informaciją apie tai gali suteikti pasų tvarkymo tarnybos. Vaikų asmens dokumentai galioja trumpesnį laiką (2-5 metus), todėl ruošdami vaiką kelionei tėvai (globėjai) turėtų atkreipti dėmesį į jo paso galiojimo laiką. 
Lietuvos Respublikai prisijungus prie Šengeno erdvės, nuo 2008 m. kovo 30 d. yra panaikinama oro sienų pasų kontrolė, todėl kertant Šengeno valstybių narių vidaus sienas Lietuvos piliečiams nebereikia pateikti kontrolei paso. Valstybių, prisijungusių prie Šengeno erdvės sąrašą bei daugiau informacijos apie Šengeno erdvėje galiojančią tvarką galite rasti Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos svetainėje internete: http://www.urm.lt. Pažymėtina, kad pasų kontrolės panaikinimas jokiu būdu nereiškia, jog judėjimas Šengeno erdvėje yra prilyginamas judėjimui vienoje valstybėje narėje be kelionės ar tapatybės dokumento. Šengeno šalių teisėsaugos institucijų atstovai, vadovaudamiesi nacionalinių teisės aktų pagrindu turi teisę savo šalies teritorijoje patikrinti asmens tapatybę, todėl keliaujantis asmuo privalo asmens dokumentą turėti su savimi. Be to, valstybės narės pasiliko sau teisę tam tikram laikui sugrąžinti kontrolės pasienyje procedūras, jeigu kiltų grėsmė jų saugumui ar viešajai tvarkai. Pasienio kontrolė gali būti atkurta ir masinių tarptautinių sporto renginių metu. 
Sienų kirtimo ir pasų kontrolės tvarka Šengeno erdvei nepriklausančių valstybių piliečiams (ne Lietuvos piliečiams) yra kitokia. Informacijos apie šią tvarką galite rasti Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos svetainėje internete: http://www.urm.lt. 
Pasą ir kitus asmens dokumentus kelionės metu ypatingai saugokite. Praradus pasą ar kitus asmens dokumentus, taip pat juos sugadinus, turi būti išduotas asmens grįžimo dokumentas. Jis išduodamas Užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo” nustatyta tvarka, todėl jo išdavimas gali užtrukti, ypač jei užsienio šalyje nėra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulato. Asmens grįžimo pažymėjimas yra skirtas tik grįžimui į kilmės šalį, todėl su juo vykti į kitas valstybes negalima. Išlaidas, susijusias su asmens grįžimo pažymėjimo išdavimu bei grįžimu į kilmės šalį, taip pat išlaidas už papildomai praleistą laiką užsienio šalyje apmoka pats turistas.

Vizos

Valstybių, į kurias vykstant Lietuvos piliečiams nereikia vizos, sąrašą galite rasti Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos svetainėje internete: http://www.urm.lt. Tarp šių šalių yra Maldyvai, Malaizija, Mauricijus, Meksika, Izraelis, Graikijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Italijos Respublika, Portugalijos Respublika, Kroatijos Respublika, Kipras, Bulgarijos Respublika, Prancūzijos Respublika ir kt. 
Į Turkiją be vizų gali vykti: Lietuvos Respublikos piliečiai, vykstantys turistiniais tikslais ne ilgesniam kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpiui; Lietuvos Respublikos diplomatinių bei tarnybinių pasų savininkai, vykstantys ne ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui. Nuo 2014.04.10 LR piliečiai, vykstantys į Turkiją ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui, privalo iš anksto gauti el. vizą (vizą galima įsigyti internetiniame puslapyje. Daugiau ir smulkesnės informacijos galima rasti Turkijos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje.
Vykstantiems į Egipto Arabų Respubliką reikalinga viza. Egipto Arabų Respublikos vizos Lietuvos piliečiams išduodamos paskirties oro uoste. Asmuo, vykstantis į Egiptą su diplomatiniu pasu, privalo iš anksto gauti vizą Egipto Arabų Respublikos ambasadoje, esančioje Kopenhagoje. Šis pasas reikalingas vykstant į Egiptą oficialiu vizitu. Atvykus į Egiptą ir pateikus diplomatinį pasą, vizos nėra išduodamos. Keliaujant į Egiptą privačiais tikslais, Lietuvos Respublikos pilietis privalo keliauti su Lietuvos Respublikos piliečio pasu (žalios spalvos arba Europos Sąjungos bordo spalvos). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vykstant į Egiptą LR piliečio pasas turi galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos. 
Vykstantiems į Tailando Karalystę reikalinga viza. Lietuvos piliečiai, vykstantys į turistinę kelionę Tailande, turi iš anksto gauti 15 dienų galiojančią turistinę vizą. Vizai gauti reikalinga pateikti galiojantį pasą (paso galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo įvažiavimo į Tailando Karalystę dienos), 2 spalvotas nuotraukas (darytas ne seniau kaip prieš 6 mėn., 4,5cm x 3,5cm formato), lėktuvo bilietą (į abi puses arba į kitą šalį), viešbučio rezervacijos arba kelionės plano kopiją.
Vykstantiems į Indiją reikalinga viza. Dėl Indijos Respublikos turistinės vizos gavimo būtina kreiptis ne vėliau kaip likus 30 dienų iki kelionės pradžios. Atkreipiame dėmesį, jog Lietuvos Respublikos piliečio pasas turi galioti ne trumpiau kaip vienerius metus ir turėti bent vieną tuščią lapą vizai.
Vykstantiems į Jungtinius Arabų Emyratus reikalinga viza. Jungtinių Arabų Emyratų vizos išduodamos ne greičiau nei per 4 darbo dienas (pažymėtina, kad penktadienis-sekmadienis yra laikomos ne darbo dienomis). Lietuvos Respublikos piliečio pasas turi galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo išvažiavimo iš Jungtinių Arabų Emyratų dienos.
Vykstantiems į Šri Lanką reikalinga viza. Nuo 2012 m. sausio 1 d. Šri Lankoje pradėjo veikti elektroninė leidimų kelionėms sistema. Trumpalaikiam vizitui keliautojai turi gauti elektroninį leidimą kelionei, kuris galioja 30 dienų nuo atvykimo į Šri Lanką dienos. Atkreipiame dėmesį, jog vykstant į Šri Lanką paso galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo įvažiavimo į šalį dienos. Elektroninio leidimo atvykti į Šri Lanką turėtojai migracijos tarnyboms pareikalavus privalo įrodyti, kad turi lėktuvo bilietą į abi puses (į ir iš Šri Lankos) bei pakankamai lėšų padengti asmenines išlaidas buvimo Šri Lankoje metu.
Vykstantiems į Tunisą reikalinga viza. Lietuvos Respublikos piliečiai į Tunisą vykti be vizų gali tik su organizuota turistų grupe. 
Pažymėtina, kad mokestis už vizas yra negrąžinamas, net jei konsulinės įstaigos priima sprendimą vizos neišduoti. 
Lietuvos piliečiai gali įvažiuoti į Izraelį be vizos ir būti Izraelio teritorijoje iki 90 dienų. Pasas turi galioti ne trumpiau nei 6 mėnesius nuo kelionės pabaigos. Asmens tapatybės kortelė Izraelyje negalioja! Kertant Izraelio sieną, būtina su savimi turėti galiojantį Lietuvos Respublikos piliečio pasą, medicininių išlaidų/kelionės draudimą patvirtinantį dokumentą, atvykimo tikslą ir sąlygas patvirtinančius dokumentus (viešbučio kuponą, skrydžio ten ir atgal bilietus), turimas lėšas patvirtinančius dokumentus. Rekomenduojame turėti paso bei draudimo poliso kopijas. Sprendimą dėl įleidimo/neįleidimo į šalį priima Izraelio pasienio kontrolės pareigūnas po pokalbio su užsieniečiu. Pasienio kontrolei turistai turi pateikti pasus ir užpildytas specialias formas, kurios išduodamos pasienyje. Jei planuojate iš Izraelio vykti į Iraną, Libaną, Libiją, Sudaną, Siriją ar Jemeną, informuokite pasienio pareigūnus iš anksto, kad jums nėra reikalingas Izraelio spaudas pase. Išvardytos šalys neįsileidžia asmenų, kurių pasuose yra Izraelio spaudas. Asmenys, kurių pasuose yra galiojančios arba pasibaigusios Sirijos Arabų Respublikos, Jungtinių Arabų Emyratų, Libano, Libijos, Irano, Sudano, Jemeno vizos ar spaudai, vadovaujantis Izraelio Respublikoje galiojančiais teisės aktais gali būti neįleisti į Izraelio teritoriją, todėl asmenys, vykstantys į Izraelį, kurių pasuose yra minėtų šalių vizos ar spaudai, iki kelionės pradžios privalo pasikeisti pasus.
Dėl vizų į Kiniją, Pietų Afrikos Respubliką ir kt. Lietuvos Respublikos piliečiai turi kreiptis į artimiausią tos šalies konsulinę įstaigą.
Ne Lietuvos piliečiai, vykdami į kai kurias šalis, turi įsigyti vizas. Jeigu Lietuvoje gyvenantys asmenys kitos šalies vizos Lietuvoje įsigyti negali, jie turi kreiptis į artimiausią reikiamos šalies konsulinę įstaigą. „Vegaturas“ neatsako už tai, kad atskirų valstybių konsulinės tarnybos atsisako forminti kai kuriems asmenims įvažiavimo vizą, sumokėti pinigai už vizos įforminimą (konsulinis mokestis, siuntimo ir kt išlaidos) negrąžinami, neįsigijęs vizos turistas neišvyksta į kelionę. „Vegaturas“ taip pat neatsako už pasienio bei migracijos tarnybų priimtus sprendimus turisto atžvilgiu.

Vaikų išvykimo į užsienio valstybes tvarka Lietuvoje

 Už vykstančių į užsienio valstybes vaikų iki 18 metų sveikatą, gyvybę, priežiūrą, teisių ir teisėtų interesų gynimą atsako tėvai, globėjai arba vaiką lydėti įgalioti asmenys. Vaikas, vykstantis į kelionę, privalo turėti galiojantį pasą.
Su vienu iš tėvų, vaiką lydėti įgaliotu asmeniu vykstančiam ar vienam keliaujančiam vaikui raštiško vieno iš tėvų sutikimo nereikia, jeigu vaikas vyksta į Šengeno erdvei priklausančią valstybę.
Su tėvais, globėju, vaiką lydėti įgaliotu asmeniu ar vienam keliaujančiam vaikui vykstant į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, būtina laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 302 redakcija) patvirtinto „Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo“. Laikantis šiame nutarime įtvirtintos tvarkos, vaikui, su vienu iš tėvų vykstančiam į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, antrojo tėvo sutikimo tam, kad vaikas išvyktų, nereikia. Jei vaikas vyksta vienas ar su jį lydinčiu asmeniu (ne su vienu iš tėvų), Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas išvyktų vienas ar su jį lydinčiu asmeniu, ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Vaikui išvykstant į užsienio valstybę su jį lydinčiu asmeniu, bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytiniame sutikime turi būti nurodyti vaiką lydinčio asmens ir vaiko duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos Respublikos piliečio paso, asmens tapatybės kortelės arba kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis išvyksta į užsienio valstybę, pavarde, Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punkto pareigūnams pareikalavus pateikiamas vaiko gimimo liudijimas. Vaiko, kuriam yra nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki numatomo vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybę, privalo raštu informuoti savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybą (skyrių) apie numatomą vaiko laikiną išvykimą į užsienio valstybę, nurodydamas kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vaikas išvyksta.
Šie reikalavimai netaikomi asmenims, iki 18 metų amžiaus sudariusiems santuoką (įgijusiems visišką civilinį veiksnumą) arba teismo tvarka pripažintiems visiškai veiksniais (emancipuotiems).
Tarp valstybių, nepriklausančių Šengeno erdvei yra Egipto Arabų Respublika, Jungtinių Arabų Emyratai, Tailando Karalystė, Indijos Respublika, Bulgarijos Respublika, Turkijos Respublika, Kroatijos Respublika, Tuniso Respublika.

Nuolaidos vaikams

Dauguma aviakompanijų taiko vienodas taisykles ir nuolaidas vaikams. Užsakydami kelionę, privalote pateikti ne tik vaiko pavardę, bet ir tikslią gimimo datą. Jeigu kūdikiui kelionėje sukanka 2 metai, aviakompanija jį laiko 2 metų vaiku. Kūdikiui iki 2 metų vieta lėktuve ir nustatytas neregistruoto bagažo svoris nepriklauso. 2 metų vaikui, kaip ir suaugusiam, priklauso vieta ir nemokamai registruojamo bagažo norma.
 
Išskridimo laikas

Vėliausiai dieną prieš išskrendant būtinai pasitikslinkite lėktuvo išskridimo laiką. Tikslų išskridimo laiką taip pat galite rasti prie lėktuvo bilieto pridėtame tvarkaraštyje. Taip pat šią informaciją suteiks kelionių agentūros darbuotojai ir /ar „Vegaturo“ arba „Vegaturo“ užsienio partnerių atstovas.
 
Nuvežimas iš oro uosto į viešbutį ir atgal
„Vegaturas“ organizuoja turistų nuvežimą iš oro uosto į viešbutį atvykimo dieną ir iš viešbučio į oro uostą išvykimo dieną. Turistai vežami autobusu arba mikroautobusu, kartais lengvuoju automobiliu. Dažniausiai turistus lydi „Vegaturo“ užsienio partnerių atstovas. Vėliausiai dieną prieš išskrendant pasitikslinkite išvykimo iš viešbučio laiką.
 
Registracija oro uoste
Oro uoste Jūs turite būti ne vėliau kaip prieš 2 valandas iki lėktuvo reiso, kad liktų pakankamai laiko visiems registracijos formalumams sutvarkyti. Užregistravus bagažą, išduodamas įsodinimo į lėktuvą kuponas. Po toreikia praeiti pasienio kontrolę, kur patikrinami dokumentai, bei skrydžių saugumo tarnybą. Čia gali būti tikrinamas Jūsų rankinis bagažas. „Vegaturas“ neatsako, jeigu klientas pavėluoja arba dėl savo kaltės neatvyksta į oro uostą.
 
Bagažas

Nuo 2 metų amžiaus kiekvienam keleiviui nemokamai leidžiama vežtis 15 – 20 kg registruoto bagažo ir 5 kg rankinio bagažo. „Vegaturas“ neatsako už neregistruotą bagažą. Juo turi rūpintis pats keleivis.
Vežantis bagažo daugiau nei leidžiama, papildomai mokama už kiekvieną viršsvorio kilogramą. Mokesčio dydis priklauso nuo aviakompanijos taisyklių ir skrydžio trukmės. Į bagažą negalima dėti lengvai dūžtančių bei labai vertingų daiktų. Apie pavojingų daiktų (ginklų ar kt.) pervežimą registruotame, ypač rankiniame bagaže būtina informuoti skrydžių saugumo tarnybos pareigūnus. Rankiniame bagaže griežtai draudžiama turėti pavojų keliančių daiktų (žirklių, užlenkiamų ar kitokių peilių, manikiūrinių ar kitų kosmetikai skirtų priemonių).
Jeigu kelionės metu bagažas dingsta arba sugadinamas, atskridus reikia nedelsiant apie tai pranešti oro uosto bagažo tvarkymo tarnybai ir informuoti „Vegaturo“ ar jo užsienio partnerio atstovą atstovą.
 
Oro transporto vežėjo atsakomybė

Keleivių ir bagažo pervežimo oro transportu sąlygas apibrėžia ir vežėjo atsakomybės ribas asmens mirties ir sužeidimo, bagažo praradimo ir sugadinimo, taip pat pavėlavus atvežti atvejais nustato 1929 metų Varšuvos konvencija, kitos Lietuvos Respublikoje galiojančios tarptautinės sutartys, Europos Sąjungos teisės aktai, atitinkami valstybiniai įstatymai bei kiti teisės aktai. Vežėjo atsakomybės ribos nurodytos turisto aviabiliete.
Jeigu dingsta bagažas arba jis sugadinamas, pareiškimą dėl įvykio keleivis privalo pateikti raštu atitinkamos aviakompanijos biure. Pareiškimą pateikti būtina ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai dingo bagažas arba buvo atsiimti sugadinti daiktai. Be to, kiekvienos aviakompanijos biure galima gauti galiojančios Varšuvos konvencijos tekstą.
Prireikus vežėjas be įspėjimo gali pasinaudoti atsarginiais vežėjais ar lėktuvais, pakeisti lėktuvo tipą ir pakeisti ar praleisti nurodytas sustojimo vietas.

INFORMACIJA APIE VIEŠBUČIUS

Bendra informacija

Šiuo metu pasaulyje dar nėra vieningos viešbučių klasifikavimo sistemos. Praktiškai kiekviena šalis turi savo viešbučių įvertinimo sistemą, todėl skirtingose šalyse tos pačios kategorijos viešbučio lygis gali skirtis. Viešbučio kategorija priklauso nuo kambarių dydžio, juose esančios įrangos, jos kokybės, aptarnavimo lygio, teikiamų paslaugų. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriose šalyse (Egipte, Tunise, Turkijoje, Šri Lankoje, Indijoje) nėra privalomos ir vieningos viešbučių kategorizavimo sistemos, tad viešbučiai, ypač žemesnės kategorijos, atitinka žemesnius standartus nei įprasta Europoje.
 
Viešbučių kambariai

Dažniausiai daugelio šalių viešbučiuose yra dviviečiai kambariai, kuriuose yra dvi atskiros lovos arba viena didelė bendra lova.
Daugumoje viešbučių galima užsakyti vietą trečiajam ar ketvirtajam asmeniui. Tuomet kambaryje pastatoma papildoma lova, sofa arba sulankstomas fotelis-lova.
Turistas, vykstantis į kelionę vienas, moka papildomai už apgyvendinimą vienviečiame kambaryje, bet paprastai tai yra tas pats dvivietis kambarys.
(DBL) dvivietis: numeris su viena dviviete lova arba dviem atskiromis lovomis. 
(DBL+EXB) dvivietis su papildoma vieta: dvivietis (standartinis) numeris su papildoma sofa, sulankstoma lova ar kt. trečiajam asmeniui.
(DBL+CHD) dvivietis su vieta 1 vaikui: dvivietis (standartinis) numeris su viena papildoma sofa, sulankstoma lova ar kt. vaikui. 
(DBL+2CHD) dvivietis su 2 vietomis vaikams: dvivietis (standartinis) numeris su papildoma sofa, sulankstoma lova ar kt. vaikams. Dažniausiai, dėl vietos stokos, statoma tik viena papildoma vieta miegojimui, nes viešbučio administracija numato, kad vienas iš vaikų gali miegoti lovoje kartu su tėvais. 
(TRPL) trivietis: numeris su trimis atskiromis lovomis.
(SGL) vienvietis: numeris mažesnis už dvivietį, dažniausiai nestandartinis, kampinis ar pan.
Junior Suite - erdvesnis nei standartinis, padalintas į miegamojo ir svetainės zonas (nebūtinai atskirtas durimis).
Suite - erdvus numeris iš dviejų kambarių, nebūtinai atskirtų durimis.
Deluxe, Excellence suite - numeriai iš dviejų /trijų kambarių, dažnai su sūkurine vonia, erdvia terasa, atskiru baseinu.
King, Presidential suite - numeriai dažniausiai iš dviejų miegamųjų, vonios kambarių, svetainės, darbo kabineto, erdvios terasos ir baseino. 
Vila - atskiras vieno /dviejų aukštų vasarnamis su keliais miegamaisiais, svetaine, vonios kambariais. 
Šeimai skirtas numeris paprastai susideda iš dviejų kambarių (atskirtų arba neatskirtų durimis), kiekviename jų yra dvigulė /dvi viengulės lovos (vaikų kambaryje lova gali būti dviejų aukštų). 
Apartamentai - numeris iš vieno /kelių miegamųjų, svetainės ir virtuvėlės.
Studija - paprastesnis apartamentų variantas, kur miegamasis ir virtuvėlė yra vienoje erdvėje. 
Kiti numerių apibūdinimai:
Numeris su vaizdu į jūrą (sea view) užtikrina tiesioginį arba šoninį (dalinį) jūros vaizdą. Jeigu viešbutis stovi šonu į jūrą, jūrą matyti galima tik išėjus į balkoną ar žvilgtelėjus šonu pro langą. Numeriai su vaizdu į jūrą garantuojami tik iš anksto sumokėjus nustatytą priemoką.
Numeris su vaizdu į jūros pusę (sea side view) dažniausiai neturi tiesioginio jūros vaizdo, jį gali užstoti pastatai ar medžiai. 
Numeris su vaizdu į sodą (garden view) turi vaizdą į sodą arba vidinį viešbučio kiemą. 
Numeris su vaizdu į kalnus (mountain view) turi vaizdą į kalnus arba kalnų pusę.
Numeris su vaizdu į baseiną (pool view).
Esant nenumatytoms aplinkybėms, kelionės organizatorius ir priimančioji pusė toje šalyje (partneriai) pasilieka teisę apgyvendinti turistus kitame tos pačios arba aukštesnės kategorijos viešbutyje visai arba trumpesnei buvimo šalyje trukmei. Toks turizmo paslaugos alternatyvus pakeitimas nėra laikytinas turizmo paslaugų teikimo sutarties pažeidimu.
 
Apgyvendinimas, viešbučio para

Apgyvendinimą viešbutyje savo nuožiūra vykdo viešbučio administracija. Konkrečius kambarius su langais į jūros pusę, kalnus ar parką viešbučiai garantuoja tik tuomet, kai turistas, pirkdamas kelionę, sumoka už tai nustatytą atskirą priemoką. Kitu atveju toks pageidavimas gali būti patenkintas tik esant galimybei arba už papildomą priemoką viešbutyje. Kaip papildomi turistų pageidavimai, neįpareigojantys kelionių organizatoriaus, suprantami prašymai gyventi konkrečiame viešbučio aukšte, kaimyniniuose kambariuose ir pan.
Atvykimo dieną turistai viešbutyje (atskirose šalyse) apgyvendinami 14-18 val., o išvykimo dieną privalo atlaisvinti kambarį 10–12 val. Paskutinę kelionės dieną iš viešbučio kambario su bagažu reikia išvykti iki 10-12 val. Apie tikslias išsiregistravimo iš viešbučio sąlygas Jus informuos viešbučio administracija. Ši taisyklė galioja ir tada, kai išskridimo laikas yra naktį, net po 24 val. Atlaisvinus kambarį, bagažą galima palikti viešbučio bagažo saugojimo kameroje arba tam skirtame kambaryje. Esant galimybei, viešbučio administracija svečius gali apgyvendinti anksčiau arba pratęsti išvykimo iš kambario laiką. Už tai turistas paprastai turi sumokėti viešbučio administracijos nustatytą papildomą mokestį.

Kambarių tvarkymas

Tvarkant kambarius iššluojamos ir išplaunamos grindys, išsiurbiamos kiliminės dangos, sutvarkoma vonia ir tualetas, išnešamos šiukšlės ir paklojamos lovos. Aukštesnės kategorijos viešbučiuose kambariai tvarkomi kiekvieną dieną, o žemesnės kategorijos – 1 ar 2 kartus per savaitę. Patalynė ir rankšluosčiai keičiami 1 – 2 kartus per savaitę.

Maitinimas

(RO) be maitinimo, (BB) pusryčiai, (HB) pusryčiai ir vakarienė, (FB) pusryčiai, pietūs ir vakarienė. Įsigijus kelialapius su minėtais maitinimo tipais, gėrimai pietų ir vakarienės metu pateikiami už papildomą mokestį.
(HB+) pusryčiai ir vakarienė + vietinės gamybos alkoholiniai ir gaivieji gėrimai vakarienės metu. 
(FB+) pusryčiai, pietūs ir vakarienė + vietinės gamybos alkoholiniai ir gaivieji gėrimai pietų ir vakarienės metu.
(AI) viskas įskaičiuota: pusryčiai, pietūs ir vakarienė, pilstomi alkoholiniai ir gaivieji vietinės gamybos gėrimai. Viešbučio administracija nustato kokie gėrimai, kokiomis valandomis ir kokiuose baruose yra pateikiami nemokamai. Šviežiai spaustos sultys, kava, atvežtiniai gėrimai ir pan. dažniausiai būna už papildomą mokestį. (UAI) ultra viskas įskaičiuota: viskas kaip ir (AI) sistemoje, tik didesnis gėrimų pasirinkimas (atvežtiniai alkoholiniai ir gaivieji gėrimai).
Dažnas maitinimo tipas – „švediškas stalas“. Kontinentinių pusryčių meniu sudaro kava ar arbata, sultys, džemas, sviestas ir bandelė. Jei klientai, anksti ryte išvykstantys iš viešbučio arba vėlai vakare grįžtantys į jį pageidauja maitinimą gauti kitu laiku,
atskirais atvejais, viešbučio administracijos nustatyta tvarka yra galimybė (kartais už papildomą mokestį) gauti ankstyvų pusryčių ar vėlyvos vakarienės maisto paketus.
Restoranai ir barai veikia pagal viešbučio administracijos nustatytus darbo grafikus. Lauko kavinės, restoranai ir barai šalia paplūdimių ir baseinų viešbučio teritorijoje veikia priklausomai nuo oro sąlygų. 
Konkrečią maitinimo paslaugų teikimo tvarką, laiką, kada ir kur galima gauti atitinkamą maitinimą, patiekalų ir gėrimų pasirinkimo įvairovę nustato viešbučio administracija priklausomai nuo šalies specifikos, viešbučio kategorijos ir kt.
Paprastai viešbučio kambariuose, kuriuose nėra tam skirtos virtuvėlės, draudžiama laikyti ir gaminti maistą. Tuose viešbučiuose, kur atvykimo dieną kambariuose galima rasti kavos ar arbatos arba leidžiama šiuos gėrimus ruošti (apie tai informuojama viešbučių aprašymuose), vėliau šių gėrimų atsargos dažniausiai nėra papildomos.
 
Paslaugos

Žemesnės kategorijos viešbučiuose dauguma paslaugų (lauko teniso aikštelė, biliardas, sauna, sūkurinė vonia, treniruoklių salė ir kt.) yra mokamos, taip pat inventorius (asmeniniai seifai, esantys kambaryje ar registratūroje, šaldytuvai, mini barai ir kt.) yra nuomojamas. Už gėrimus, išgertus iš kambaryje esančio mini baro, reikės išvykstant sumokėti pagal viešbučio administracijos pateiktą sąskaitą. Viešbučiuose draudžiama laikyti maistą kambaryje, mini bare ar šaldytuve.
Informacijos apie viešbučio teikiamas mokamas ir nemokamas paslaugas nuvykę teiraukitės viešbučio administracijos. Neretai sezono metu mokamų ir nemokamų paslaugų kiekis gali keistis.
Restoranai ir barai veikia pagal viešbučio administracijos nustatytus darbo grafikus. Lauko kavinės, restoranai ir barai šalia paplūdimių ir baseinų viešbučio teritorijoje veikia priklausomai nuo oro sąlygų.
Baseinų, vandens atrakcionų ir vandens pramogų darbo grafiką nustato viešbučio administracija.
Pramoginių renginių dažnumą ir rengimo tvarką nustato viešbučio administracija.
Turistinio sezono pradžioje ir pabaigoje viešbutyje vykstančių pramoginių renginių ir kitų teikiamų paslaugų paprastai būna mažiau nei nurodyta viešbučio aprašyme. 

Vertingų daiktų ir dokumentų saugumas

Primename, kad pagal kai kurių šalių teisinę sistemą viešbutis neatsako už vertingus daiktus, paliktus kambaryje. Patariame visuomet išsinuomoti viešbučio seifą ir laikyti jame pasą, pinigus ir kitus vertingus daiktus. Kambaryje paliekamus jums vertingus daiktus taip pat rekomenduojame laikyti rakinamuose lagaminuose ar kelioniniuose krepšiuose.

Vanduo

Visose šalyse nerekomenduojama gerti vandens iš čiaupo. Bakterijomis užterštas vanduo gali pakenkti sveikatai ir sukelti žarnyno ligas.

Elektros srovė 

Pietų šalių viešbučiuose pasitaiko elektros srovės tiekimo sutrikimų. Ne visur vienoda elektros srovės įtampa (125 V arba 220 V), todėl visada atkreipkite dėmesį į instrukciją voniose. Kai kuriuose viešbučiuose elektros lizdai yra kitokios formos nei Lietuvoje, todėl, naudojantis savais elektros prietaisais, reikia turėti specialų adapterį. Kartais viešbučiuose tokį prietaisą galima išsinuomoti.

Kondicionavimas

Kondicionavimo sistema viešbučiuose paprastai veikia pagal viešbučio administracijos nustatytus grafikus, priklausomai nuo oro sąlygų, sezoniškumo ir pan. Pažymėtina, kad oro kondicionierius gali veikti tik tam tikru viešbučio administracijos nustatytu periodu. Periodu, kai oro kondicionieriai viešbutyje neveikia, turistams pageidaujant ir esant galimybei, už viešbučio nustatyto dydžio priemoką oro kondicionieriai gali būti įjungiami. Viešbučių kondicionieriai gali būti dviejų tipų: centriniai ir vietiniai. Centrinius kondicionierius įjungia, išjungia ir kontroliuoja temperatūrą viešbučio administracija. Centriniai oro kondicionieriai paprastai veikia nustatytu sezonu (sezono pradžioje ir pabaigoje jie išjungiami arba gali būti įjungiami už papildomą mokestį). Centrinių kondicionierių darbo laiką taip pat nustato viešbučio administracija - jie veikia arba visą parą, arba įjungiami nustatytu laiku kelioms valandoms per dieną ar naktį. Perspėjame, kad turistams, nepratusiems prie karšto klimato, tokia vėdinimo sistema ne visada gali būti pakankama. Vietiniai kondicionieriai yra įjungiami ir reguliuojami kambaryje individualiai. Paprastai turistams nebūnant kambaryje ir centriniai, ir vietiniai oro kondicionieriai automatiškai išsijungia.
Triukšmas – Renkantis viešbutį, vertėtų pasidomėti, kokioje vietoje viešbutis yra. Kai kurie siūlomi viešbučiai yra triukšmingose kurortų vietose, netoli naktinių klubų, diskotekų ir judrių gatvių. Už triukšmą ne viešbučio teritorijoje, viešbučio administracija neatsako. Taip pat vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kiek aktyviai viešbutyje vyksta renginiai, į kokią poilsiautojų grupę viešbutis yra orientuotas. Pasitaiko, kad netoliese viešbučių vyksta statybų darbai. Dėl statybinių darbų keliamo triukšmo ir kitų nepatogumų, susijusių su šiais darbais, nei kelionių organizatorius, nei viešbučio administracija neatsako.

VEGATURO ATSTOVAI

„Vegaturo“ užsienio partnerių atstovai

Klientų poilsiu ir gerove atostogų šalyje dažnai rūpinasi „Vegaturo“ užsienio partnerių atstovai, kalbantys anglų, vokiečių, prancūzų ar rusų kalbomis. Su jais galima susitikti per informacinius susitikimus Jūsų viešbutyje arba, esant reikalui, skambinti mobiliuoju telefonu. Atstovų pareiga yra pasitikti atvykusius turistus oro uoste, palydėti iki viešbučio, padėti apsigyventi jame, suteikti būtiną informaciją apie valiutą, telefono skambučius, transportą ir pan. Išvykimo dieną jie turi palydėti iki oro uosto.

Ekskursijos, organizuotos turistinės kelionės ir pramogos

„Vegaturo“ užsienio partnerių atstovai suteiks informaciją apie tai, kur ir kaip galima praleisti laisvalaikį poilsio vietoje. Jie suteiks išsamią informaciją apie organizuojamas ekskursijas ir jų programas, tikslias kainas bei paslaugas, įskaičiuotas į kainą. Ekskursijos, turistinės kelionės ir pramogos organizuojamos kiekvieną savaitę beveik kasdien. Ekskursijas užsienio šalyje organizuoja „Vegaturo“ partneriai. Jų kainas, programas, objektų lankymo eiliškumą taip pat nustato užsienio partneriai. Ekskursijos, turistinės kelionės ir pramogos aprašytos gana išsamiai ir tiksliai, tačiau naujausių pasikeitimų, atsiradusių po katalogo išleidimo, gali ir nebūti. Dažnai ekskursijose numatomas minimalus keliautojų skaičius (paprastai 8–10). Į norimą ekskursiją nesusirinkus minimaliam turistų skaičiui, ekskursijos kaina vienam asmeniui gali kisti, arba išvyka gali būti atšaukta.

KITA SVARBI INFORMACIJA

Sveikata, skiepai

Vykdamas į kelionę, turistas privalo turėti sveikatos draudimą, garantuojantį būtinos medicininės pagalbos užsienyje ir papildomų išlaidų, susidariusių dėl draudiminio įvykio, apmokėjimą.
Prieš vykstant į egzotiškas šalis patariama pasikonsultuoti su gydytoju dėl profilaktinio skiepijimosi nuo užkrečiamųjų ligų. Skiepais rūpinasi ir už juos moka pats turistas. Papildomos informacijos apie skiepus galite gauti paskambinę į „Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrą“ tel. (8 5) 230 0125, taip pat patariame susipažinti su „Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro” interneto svetainėje skelbiamomis rekomendacijomis keliaujant į užsienio šalis: http://www.ulac.lt.

Medicininių išlaidų, neįvykusios kelionės rizikos draudimas

Vykstant į kelionę patariame turėti medicininių išlaidų draudimą, garantuojantį būtinos medicininės pagalbos užsienyje ir papildomų išlaidų, susidariusių dėl draudiminio įvykio, apmokėjimą.
Atidžiai skaitykite visą informaciją, pateiktą draudimo polise. Išlaidų kompensavimo tvarka ir dokumentai, kuriuos reikalaujama pateikti prašant kompensuoti patirtas išlaidas ar gauti kitokią draudimo išmoką, įvairiose draudimo bendrovėse gali skirtis. Ne visos medicinos įstaigos dirba su draudimo kompanijomis, todėl gali tekti sumokėti už jų suteiktas gydymo paslaugas vietoje, net jei ir turite medicininių išlaidų draudimą. Reikalaukite iš gydytojo tokių dokumentų: pažymos, kurioje būtų nurodyta diagnozė, gydymo išlaidų sąskaitos, patvirtintos gydytojo parašu ir antspaudu, taip pat reikės vaistų receptų ir išrašytų vaistų pirkimo kvitų. Už gydymą ligoninėje, transportą, greitosios pagalbos paslaugas pagal draudimo polise nustatytas sąlygas sumokės draudimo bendrovė, jei laiku kreipsitės į draudimo bendrovės atstovą (adresai būna nurodyti polise), kuris įgaliotas pasirūpinti gydymu ir atsiskaityti už jį. Užsisakant kelionę rekomenduotina apsidrausti neįvykusios kelionės rizikos draudimu, kuris sudaro galimybę išvengti nuostolių, jei kelionė neįvyksta dėl priežasčių, susijusių su pačiu keliaujančiuoju. Neįvykusios kelionės draudimas apima visas pagrindines rizikas, dėl kurių gali neįvykti kelionė - paties asmens ar artimų jo šeimos narių liga ar mirtis, eismo įvykis vykstant į kelionę, dėl kelionės dieną ar prieš pat ją prarasto turto ir t.t. Neįvykusios kelionės draudimu gali draustis tik vienas iš keliaujančiųjų asmenų arba visi kartu keliaujantys turistai. Šiuo draudimu galima apsidrausti tiek atskirai, tiek kartu su įprastu medicininių išlaidų draudimu.

Pretenzijos

Jeigu Jūs manote, kad kelionės sutartyje nurodytos paslaugos nesuteikiamos arba suteikiamos netinkamai, pretenzijos turi būti pareiškiamos „Vegaturo“ arbo jo užsienio partnerių atstovui per kelionę (jam nesiėmus pretenzijų spręsti – turi būti pateikiamos vietoje raštu), nes vietoje galima greičiausiai išspręsti ir pašalinti iškilusius nesklandumus. Jeigu pretenzijos pareiškiamos kelionei pasibaigus, problemai išspręsti laiko jau nebebus. Turistas, nepareiškęs pretenzijų per kelionę, praranda galimybę reikalauti kompensacijos. Jeigu kelionėje nesklandumai neišsprendžiami, pretenzijas „Vegaturui“ galima pareikšti raštu per 10 dienų nuo kelionės pabaigos. Svarstomi tik „Vegaturo“ atstovo parašu patvirtinti pareiškimai, pateikti kartu su kelialapio ir kelionės sutarties kopija. Pareiškimus prašome siųsti adresu: Vegaturas, Lukiškių g. 5-204, LT-01108 Vilnius.
„Vegaturas“ neprisiima atsakomybės dėl force majeure aplinkybių, kurių pasekmių kelionėje nebuvo galima išvengti. Pretenzijos nepriimamos dėl paslaugų, neįtrauktų į konkrečios kelionės aprašymą „Vegaturo“ kataloge.
„Vegaturas“ gali apgyvendinti turistus kitame tos pačios arba aukštesnės kategorijos viešbutyje, jeigu anksčiau užsakytame apgyvendinti nebuvo galimybės. Tokiu atveju turistas negali reikalauti kompensacijos.
Ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
Jeigu, kilus teisiniam ginčui, prieš įsiteisėjant teismo sprendimui, turistas apie skundą ar konfliktą praneša žiniasklaidai, o teismo sprendimas įrodys, kad turisto pretenzijos visiškai arba dalinai neteisingos, „Vegaturas“ pasilieka teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka reikalauti iš turisto piniginės nuostolių kompensacijos.
Apie pamirštus kelionėje daiktus prašome skubiai pranešti iš karto po kelionės.
„Vegaturas“ gali pareikalauti apmokėti telefono, fakso ar kitų paslaugų išlaidas, susijusias su daiktų ieškojimu, nepriklausomai nuo to, ar pavyko surasti dingusius daiktus.

Nuorodos

Prieš išvykstant į kelionę, patariame atidžiai išstudijuoti Valstybinio turizmo departamento turistams skirtą informaciją interneto svetainėje www.tourism.lt (skyrelis „Kelionių formalumai“).
Papildomos informacijos apie išvykimo į užsienį sąlygas galite gauti paskambinę į Valstybės sienos apsaugos tarnybą (prie LR vidaus reikalų ministerijos) tel. 8 5 2719305 (www.pasienis.lt ).
Daug svarbios informacijos apie skrydį lėktuvu rasite turizmo paslaugų teikimo sutarties priede „Pagrindinės keleivių ir bagažo vežimo sąlygos“ (Oro vežėjo internetiniame tinklalapyje).
Svarbios informacijos apie šalį, į kurią ketinate vykti, taip pat galite rasti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt.
SVARBU! Informacija kataloge pateikiama pagal katalogo rengimo metu turimus duomenis. Apie vėlesnius pasikeitimus teiraukitės kelionių agentūrose bei ieškokite jos interneto svetainėje www.vegaturas.lt.

UAB VEGATURAS
Įmonės kodas 122044897
PVM mok. kodas LT220448917
Lukiškių g. 5-204, LT-01108 Vilnius
www. vegaturas.lt